เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รับรางวัลจากการประกวดหนังสั้นสยองขวัญ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รับรางวัลจากการประกวดหนังสั้นสยองขวัญ KCC Short Horror Film 2018 ณ KCC Theater วันที่ 27 ต.ค. 2561

ขอบคุณภาพจากเพจ KCC ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search