เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ขอแสดงความยินดีกับ นายปิยะ สุขขาล นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับ นายปิยะ สุขขาล นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด MISTER & MISSTEEN THAILAND 2018

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search