เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

สาขาสาขาวิชาทัศนศิลป์ และ Many Cuts Art Space จัดนิทรรศการศิลปะ คุยไป ทำไป กับ พิทักษ์ ปิยะพงษ์

วันที่ 24 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสาขาวิชาทัศนศิลป์ และ Many Cuts Art Space จัดนิทรรศการศิลปะ คุยไป ทำไป กับ พิทักษ์ ปิยะพงษ์ ร่วมพูดคุยและเขียนภาพสด ครั้งที่ 2 โดย อ.ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ และนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ เพื่อเขียนภาพร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศิลปะ ณ ลานหน้าอาคารทัศนศิลป์

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search