เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา มรร. ในการแข่งขันคาราเต้-โด โกจูริว ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา มรร. ในการแข่งขันคาราเต้-โด โกจูริว ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 รายการซาดาฮิโร่คัพ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้รับ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง 
2 เหรียญทอง 
- อาจารย์ทวีทรัพย์ เจือพานิช ประเภทต่อสู้บุคคลชาย ระดับพื้นฐาน รุ่นน้ำหนักมากกว่า 67 กก. 
- นายวิศรุต นพวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทต่อสู้บุคคลชาย ระดับพื้นฐาน รุ่นน้ำหนักต่ำกว่า 67 กก. 
1 เหรียญเงิน 
- นายเจษฎา ภู่หยัด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทต่อสู้บุคคลชาย ระดับพื้นฐานรุ่นน้ำหนักมากกว่า 67 กก. 
2 เหรียญทองแดง 
- นางสาวสาวิตรี ขันคามโภชน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประเภทต่อสู้บุคคลหญิง ระดับพื้นฐาน 
- นายทักษ์ดนัย วันประจิม ประเภทต่อสู้บุคคลชาย ระดับพื้นฐาน รุ่นน้ำหนักมมากกว่า 67 กก. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search