เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ที่ผ่านมา อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า และ อ.เมือง พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยมีนายคมศิลป์ ศิริวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมมอบทุนการศึกษาด้วย

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search