เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิหาคม พ.ศ. 2561 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับองคมนตรีและคณะ ด้าน รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ต่อจากนั้น เป็นการนำเสนอผลการดำเนินด้านการพัฒนาท้องถิ่นและสนองพระราชดำริตามพระราโชบาย ทิศทางและแนวทางการทำงานของมหาวิทยาลัยร่วมกับพื้นที่ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ (FRMU) ความร่วมมือกับ สกว. ทุนท้าทายไทย ผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม พลังงาน รวมทั้งด้านการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา สถานะของ ของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ผลิตครู สิ่งที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ระบบ การบ่มเพาะนักศึกษาครู OUTPUT ที่เกิดขึ้น และโครงการเด่น เป็นต้น 
ต่อมา พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พบนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น การเข้าถึงความรู้แก่ชุมชน การพัฒนาการศึกษา ที่นักศึกษาคณะครุศาสตร์จะไปเป็นแม่พิมพ์ของชาติในอนาคต 
จากนั้นพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งบรรยายและถ่ายทอดพระราโชบาย ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช เทศบาลตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายอำเภอบ้านโพธิ์ กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ นายเทศมนตรีตำบลเทพราชบรรยายสรุป โครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับท้องถิ่น พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ สาธิตอาหารพื้นถิ่นและศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพรพื้นบ้าน การสาธิตการทำปลาแนม แกงบอน น้ำนมข้าวยาคู หัตถกรรมพื้นบ้านชุมชนเทพราช (การทอเสื่อ/การสานร่ม) ผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนวัดเทพราช ผลิตภัณฑ์จากสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นิทรรศการผลงานศิลปะ จากศิลปินน้อย MOTOR EXPO และกลุ่มศิลปินท้องถิ่น องค์ความรู้งานวิจัยท้องถิ่น

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปทั้งหมด

40104424 2102273453117672 3591635563414814720 o

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search