เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

 
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search