เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายใหม่

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 61 เวลา 8.30 น. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายใหม่ ในการลงนามผู้กู้ยืม/ผู้ค้ำประกัน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ สาขาฉะเชิงเทรา

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search