เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.ราชครินทร์ ที่เข้าร่วมแข่งขัน TOOD FOODFEST Made By TODD

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.ราชครินทร์ ที่เข้าร่วมแข่งขัน TOOD FOODFEST Made By TODD oN Tour 2018 ภาคตะวันออก ณ เซนทรัล ระยอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 16 ทีม
- นางสาวปรียาภรณ์ กลัดเจริญ
-นายอัมรินทร์ สนธิสุวรรณ
-นางสาวกุลภรณ์ แซ่ปึง
โดยมีอาจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ เป็นผู้ควบคุม

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search