เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search