เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรร. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ การเสนอชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ที่ผ่านมา พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรร. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีวาระเพื่อพิจารณา คือ การเสนอชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ คือ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมกันนี้ นายพรสรรค์ สันติวรคุณ รองประธานฯ ได้สมทบทุนการศึกษาให้กับสมาคมศิษย์เก่าฯ อีก 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เพื่อมอบให้กับนักศึกษาต่อไปเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ที่ผ่านมา พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรร. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีวาระเพื่อพิจารณา คือ การเสนอชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ คือ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมกันนี้ นายพรสรรค์ สันติวรคุณ รองประธานฯ ได้สมทบทุนการศึกษาให้กับสมาคมศิษย์เก่าฯ อีก 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เพื่อมอบให้กับนักศึกษาต่อไป

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search