เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 โดยมี องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 กองพัฒนานักศึกษาได้พานักศึกษาไปรับรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ ประจำปี 2561  ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล โดยผู้ที่ได้มอบรางวัลมีดังนี้

  1. นางสาวสุนารี  ลุนลา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. นายปฏิภาณ  ผาสุข  คณะวิทยาการจัดการ
  3. นายอิสรพงษ์  อุปชีวะ  คณะครุศาสตร์
  4. นางสาวนารีนาฏ  ทองไพบูลย์  คระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 35080259 1861729917206552 431377448534278144 n
 35144054 1861729890539888 1571885569942749184 n
 35194251 1861729943873216 3844962273655259136 n

 

 

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search