เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจนจิรา ศรีธรรมมา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Main Course Pork and Chicken Challenge - Junior Chef

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจนจิรา ศรีธรรมมา นักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Main Course Pork and Chicken Challenge - Junior Chef ในการแข่งขันรายการ Thailand Ultimate Chef Challenge 2018 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ IMPACE EXHIBITION CONVENTION CENVENTION BANGKOK, THAILAND โดยมีอาจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ เป็นที่ปรึกษา

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search