เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search