เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

น.ส.ภัทราวดี แป้นแก้ว ได้รับเลือกให้เป็น “ประธานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางเเละรัตนโกสินทร์

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ภัทราวดี แป้นแก้ว นายกองค์การบริหารนักศึกษา มรภ.ราชนครินทร์ ได้รับเลือกให้เป็น “ประธานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางเเละรัตนโกสินทร์” และดำรงตำเเหน่งรองประธานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search