เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์พรีเมี่ยม

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์พรีเมี่ยม เพื่อส่งเสริม และเสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบของ ชมรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองแหนร่วมใจพัฒนา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ชมรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองแหนร่วมใจพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่น

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search