เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

บริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่น แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

วันที่  23 เม.ย. 62 เวลา 08.30 น. อาจารย์วรพจน์ ทำเนียบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยมีอาจารย์กัญชญานิศ ศรีนุกูล เป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตการทำจ๊อจากปลานิล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search