เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

โครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่น การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 อ.ชนะพล สิงห์ศุข รองผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยบุคลากร ลงพื้นที่จัดกิจกรรม โครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และ ได้จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ 3 ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการในพื้นที่และชุมชนของตนเองได้

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search