เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

วันที่  22 เม.ย. 62 เวลา 15.00 น. อ.เมธี พรมศิลา คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และร่วมแสดงความยินดีกับ ด็อกเตอร์ท่านใหม่ ดร.ศรินยา ประทีปชนะชัย ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search