เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาคามยากจนของประชากรในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาทักษะการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ชมรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองแหนร่วมใจพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่น

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search