เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทเงินรายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภทงบประมาณแผ่นดิน(ข้อมูล ณ วันที่  7 สิงหาคม2562)


 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภทงบประมาณแผ่นดิน(ข้อมูล ณ วันที่  2 สิงหาคม2562)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภทงบประมาณเงินรายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562)


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภทงบประมาณเงินรายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทงบประมาณเงินรายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562)


 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภทงบประมาณแผ่นดิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒)(2)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภทงบประมาณแผ่นดิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒)(1)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทงบประมาณเงินรายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน2562)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทงบประมาณเงินรายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562)


 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทงบประมาณเงินรายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทงบประมาณเงินรายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562)


 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทงบประมาณเงินรายได้(ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทงบประมาณเงินรายได้(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทงบประมาณเงินรายได้(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)


 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทงบประมาณเงินรายได้(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทงบประมาณเงินรายได้(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทงบประมาณเงินรายได้(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทงบประมาณเงินรายได้(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทงบประมาณเงินรายได้(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทงบประมาณเงินรายได้(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทงบประมาณเงินรายได้(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทงบประมาณเงินรายได้(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทงบประมาณเงินแผ่นดิน(ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทงบประมาณเงินแผ่นดิน(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2561)


 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทเงินรายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561)


 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทงบประมาณเงินแผ่นดิน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 2


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 1


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทเงินรายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2561)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทเงินรายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฏาคม 2561)


 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทเงินรายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทเงินรายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทเงินรายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทเงินรายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทเงินรายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทเงินรายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทเงินรายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561)


 

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search