เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา ต้อนรับ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 7.30 น. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดต้อนรับ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (สภากาแฟ) ณ ห้องอาหารสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 153 คน

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search