10 มกราคม 2561 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ กิโลกรัม มรร.บางคล้า จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6/2561)

Download5
Stock
File Size2.89 MB
Create DateJanuary 10, 2018
Download