่ร่าง tor งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117053577) วันที่รับฟังคำวิจารณ์ 14/11/2560-17/11/2560

Download9
Stock
File Size15.17 MB
Create DateNovember 15, 2017
Download