ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มรร.บางคล้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) เลขที่โครงการ 61027166377 (13/02/2561-16/02/2561)

Download3
Stock
File Size19.22 MB
Create DateFebruary 13, 2018
Download