ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,600 กิโลกรัม มรร.บางคล้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61027132990 (13/02/2561-16/02/2561)

Download3
Stock
File Size14.63 MB
Create DateFebruary 13, 2018
Download