ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรร.บางคล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ โครงการ 01017143777 (13/02/2561-16/02/2561)

Download0
Stock
File Size12.31 MB
Create DateFebruary 13, 2018
Download