ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทดสอบหาค่าความร้อนเชื้อเพลิงแบบอัติโนมัติ มรร.บางคล้า จำนวน ๑ เครื่อง (ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2561- 11 มกราคม 2561)

Download4
Stock
File Size1.58 MB
Create DateJanuary 8, 2018
Download