ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม มรร.บางคล้า จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

Download10
Stock
File Size3.51 MB
Create DateDecember 12, 2017
Download