ประกาศ ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศพร้อมระบบไฟฟ้าอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download23
Stock
File Size15.95 MB
Create DateNovember 11, 2016
Download