ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม มรร.บางคล้า จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download4
Stock
File Size161.86 KB
Create DateMarch 13, 2018
Download