ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ. ฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า นางรัตนาภรณ์ โพธิ์ทอง อินทร์จันทร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ แถลงข่าวการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เดิน ระยะทาง 3 ก.ม. เส้นทาง ออกจากมหาวิทยาลัย เลี้ยวซ้ายไปตามถนนมรุพงษ์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหน้าเมือง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีโสธรตัดใหม่ เลี้ยวซ้ายวงเวียนหลังมหาวิทยาลัย เลี้ยวซ้ายผ่านหน้ากองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ เลี้ยวซ้ายเข้าด้านหน้ามหาวิทยาลัย
วิ่ง ระยะทาง 7 ก.ม. เส้นทาง ออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนมรุพงษ์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมหาจักรพรรดิ์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีโสธรตัดใหม่ เลี้ยวซ้ายวงเวียนหลังมหาวิทยาลัย เลี้ยวซ้ายผ่านหน้ากองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ เลี้ยวซ้ายเข้ามหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 800 คนแรก จะได้รับเสื้อคนละ 1 ตัว ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน