19 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.อมรา เขียวรักษา รองอธิการบดีวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานประชุมโครงการบ้าน-โรงเรียนรวมใจสร้างชุมชนรักการเขียนอ่าน ผ่านกระบวนการ PLC โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องมหาชนก อาคารเรียนรวมและอำนวยการ