รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานกีฬาบุคลากร “สารภีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙” สร้างแรงจูงใจ สานสายใยราชนครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์