ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานอธิการบดี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2561 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>