เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดงานคืนสู่เหย้า “77 ปี สารภีคืนถิ่น” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ภายในงานมีการบูรณาการการมีส่วนร่วม ทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น การแสดงดนตรี โดย นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล การวาดภาพดอกสารภี ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยประกอบเพลงมาร์ชราชนครินทร์ โดย ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ อุปนายกสมาคม คนที่ 1 และนายสมควร ศรีชัย ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาศิลปกรรม การแห่ตรามหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจากองค์การบริหารนักศึกษา ร่วมร้องเพลง โดย นางสาวสุนารี ลุนลา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อน ของทีมฉะเชิงเทรา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ “กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน” และร่วมแสดงโดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย และได้รับเกียรติจาก มิกกี้ แกรมมีและน้องอั่งเปา นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ศิลปินอีสาน รัตน์ พรพนม ร่วมร้องเพลง รวมทั้งมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และมอบประกาศนียบัตรผู้ให้การสนับสนุน ปิดท้ายด้วยการประมูลภาพวาดดอกสารภี จับรางวัลหางบัตร และการแสดงดนตรีของศิษย์เก่าสาขาวิชาดนตรี สำรับการประมูลภาพ ผู้ที่ประมูลภาพ คือ นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า ประมูลสูงสุด 20,000 บาท โดยมอบให้เป็นสมบัติของสมาคมฯ