มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์ให้เช่าพื้นที่จำหน่ายของที่ระลึกในวันซ้อมรับปริญญา 2-6 มีนาคม 2561 ผู้มีความประสงค์ ยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2561 (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามเพิ่มเติม 038-500000 ต่อ 6640 และ 081-7625985 คุณชัยชาญ<รายละเอียดเพิ่มเเติม>