ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุนารี ลุนลา นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และเพื่อนๆ ในนามทีมฉะเชิงเทรา ที่ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง รายการ “กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน” เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา