เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.พิชญสินี อริยธนกตวงษ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ราชนครินทร์ “เปิดบ้านวิทยาศาสตร์และตลาดหลักสูตร” (Science RRU Open House 2018) ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วมงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาคตะวันออก ประมาณ 2,000 คน