เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี เป็นผู้แทน รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมพิธีเปิดงานประชุม และร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แห่ง ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ศาสตรจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ บรรยายพิเศษ