กำหนดวันพระราชทานปริญาบัตร
——————————————
วันศุกรที่ 9 มีนาคม 2561 รอบแรก
บัณฑิต▪️มหาบัณฑิต▪️ดุษฏีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปี 2558-2559
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
สิ่งที่บัณฑิตควรเตรียม
1.วันฝึกซ้อมจะอยู่ในช่วง 1-7 มีนาคม 2561 (รอการประชุมจากผู้เกี่ยวข้องกำหนดและระบุวันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง) วางแผนการลางานของท่านในช่วงวันดังกล่าว
2.เตรียมชุดที่จะใส่เข้ารับพระราชทานปริญาบัตร เครื่องหมายมหาวิทยาลัย ชุดครุยวิทยฐานะ ชุดนักศึกษาให้พร้อม กรณีบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ ที่สวมใส่ชุดปกติขาว ตามกรมกองหน่วยงานของท่านเตรียมความพร้อมและนำมาในวันฝึกซ้อมใหญ่(เหมือนวันรับจริง)
3.ย้อมสีผมให้ดำกรณีบัณฑิตที่ทำสีผมตั้งแต่วันที่จะมาเข้าฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัย
4.เตรียมวางแผนจองห้องพักช่วงฝึกซ้อม กรณีอยู่ต่างจังหวัดเพื่อให้ทันการฝึกซ้อมในแต่ละวัน
5.ดูแลสุขภาพของบัณฑิตเตรียมความพร้อมให้ดี
———————————————————————
▫️ติดตามวันประกาศวันฝึกซ้อมได้ที่ เพจ Sanooksudsud2
▫️ให้บัณฑิตรอฟังประกาศจากทางมหาวิทยาลัยเรื่องวันฝึกซ้อมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้ไม่ต้องกังวลโทรสอบถามจากหน่วยงานต่างๆ
▫️ยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตทุกๆท่าน
ขอบคุณข้อมูลจาก Sanooksudsud2