ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคาราเต้-โด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับผลงาน 2 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน TKF เดอะฮับ คาราเต้-โด แชมเปี้ยนชิพ 2017 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ เดอะฮับ เซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี
2 เหรียญเงิน จาก นางสาวเกวลิน สุดทองมน ประเภท ต่อสู้บุคคลหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป รุ่นน้ำหนัก ต่ำกว่า 55 ก.ก. นายญาณพล ผสมทรัพย์ ประเภท ต่อสู้บุคคลชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป รุ่นน้ำหนัก ต่ำกว่า 67 ก.ก.
5 เหรียญทองแดง จาก นายทักษ์ดนัย วันประจิม ประเภท ต่อสู้บุคคลชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป รุ่นน้ำหนัก มากกว่า 67 ก.ก. นายเจษฎา ภู่หยัด ประเภท ต่อสู้บุคคลชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป รุ่นน้ำหนัก มากกว่า 67 ก.ก. นางสาวสาวิตรี ขันคามโภชน์ ประเภท ต่อสู้บุคคลหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป รุ่นน้ำหนัก ต่ำกว่า 55 ก.ก. นางสาววรพรรณ จันทรังษ์ ประเภท ต่อสู้บุคคลหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป รุ่นน้ำหนัก ต่ำกว่า 55 ก.ก. และ นางสาวเขมินทรา ชัยเหมาะ ประเภท ต่อสู้บุคคลหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป รุ่นน้ำหนัก มากกว่า 55 ก.ก.