ขอแสดงความยินดีกับ พลโททวี แจ่มจำรัส ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ มรร. ที่ได้รางวัล “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี 2560 จาก สมาคมอาสาสมัครและช่วยการศึกษา โดยเข้ารับเกียรติบัตร จาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี