ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา ผู้ประสงค์ขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน  – 8 ธันวาคม 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>