ขอแสดงความยินดีกับ อ.กรกานต์ พรหมเดเวช สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Yunnan Friendship Award For Foreign Experts 2017 เป็นรางวัลสำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนครับ https://m.sohu.com/a/200324333_115092/?pvid=000115_3w_a