วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00น. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะทำงานจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในการจัดนิทรรศการถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร