ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการสวนอนุรักษ์พันธุ์มะม่วง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา (มรร. บางคล้า) ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยมี นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม