เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ,เวลา ๐๗.๓๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในพิธี ถวายภัตตรหารเช้าแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป ยืนถวายอาลัย และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ