ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการ “จิตอาสาราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” ซึ่งมี คุณณัฐปนนท์ สิงห์ยศ เป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปะฯ มอบดอกไม้จันทน์ ให้กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 และวัดโสธรวรารามวรวิหาร วันที่ 10 ตุลาคม 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,954 ดอก สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้