ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์